Gelukkig Gescheiden plan

 

 

      Gelukkig Gescheiden plan: afspraken tussen ouders en kinderen over de omgang met elkaar ná de scheiding

 

Kinderen en echtscheiding

Voor u als ouder is het goed te weten dat kinderen tijdens een echtscheidingsperiode bijna nooit stil staan bij hoe zij zich voelen. Ze gaan hun verdrietige en negatieve gevoelens in deze periode liever uit de weg. Wat kinderen wel doen:

  • ze maken zich onzichtbaar;
  • ze laten sociaal wenselijk gedrag zien;
  • ze laten zeer onaangepast gedrag zien.

De mening van kinderen telt
Maar kinderen hebben ook recht op een mening in het kader van de echtscheiding en zij hebben vaak een heldere visie op de ingewikkelde situatie waar hun ouders en ook zij mee te maken krijgen in een echtscheiding. Daarom is het belangrijk dat er naar uw kinderen geluisterd wordt en dat daarmee ook iets gedaan wordt.

Kinderen weten vaak goed wat ze wel en niet willen als het gaat over de omgang met hun ouders. Door naar de kinderen te luisteren worden zij in de gelegenheid gesteld hun mening daarover te geven.

Gelukkig Gescheiden plan

Yolanda en ik stellen, in overleg met de ouders en de kinderen, een Gelukkig Gescheiden plan op. Dit plan wordt niet alleen door de ouders, maar ook door de kinderen ondertekend. In dit plan worden afspraken op maat gemaakt, waarbij u kunt denken aan afspraken over hoe je, na de scheiding, met elkaar om wil blijven gaan. Een plan dus niet over, maar voor en van de kinderen en hun ouders.

De ouders en de kinderen bepalen namelijk gezamenlijk welke punten uiteindelijk het Gelukkig Gescheiden plan vormen. Het plan wordt ondertekend door zowel de ouders als de kinderen. Iedereen krijgt een exemplaar.

 

Als kindercoach zal ik met de kinderen praten om de voor hen belangrijkste punten te verzamelen. Yolanda zal dit als mediator doen met de ouders.

Na een aantal maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met elkaar om te kijken of de punten uit het plan nog moeten worden bijgesteld.

 

Ik werk samen met Yolanda Silfhout, familierechtadvocate. Zij kan desgewenst ook de financiële afhandeling van een scheiding van A t/m Z begeleiden. Zo kan in één keer alles worden afgesloten, zowel financieel als het emotioneel/geestelijke aspect.

 

Meer weten? Neem contact op met mij via:
E: info@uwkindvoorop.nl

T: 06-48952406

of met

Yolanda Silfhout
E: info@silfhoutadvocatuur.nl

T:078-6134533